Контакты

68303, Україна
Одеська область, м.Кілія
вул. Кіченко, 54

Директор — Чеботарьов Григорій Терентійович т\ф (04843) 4-32-90 ; (096) 39-92-526 ;(050)-653-24-47

Комерційний директор — Кривенко Дмитро Анатолійович : (067)-482-44-04;(04843)4-32-90

Головний бухгалтер - Зайва Євгенія Юріївна (04843) 40881 (067) 7977218

Менеджер з продажу центрального та південного регіону: Митрофанов Андрій: (096)-236-02-84;(095)-048-19-61;(04843)4-42-98

Менеджер з продажу східного регіону: Грішаєнко Олександра Федорівна :(098)-42-56-661; (04843)4-42-95Менеджер з продажу Одеського регіону;Чебан Станіслав Леонідович: (067) 830-32-64; (093) 791-32-65; т/ф (04843) 4-13-82
Skype: victoriya-agroвакула

Шестирядний ячмінь з підвищеною адаптивністю до мінливих умов вирощування.
Сорт, виведений за програмою селекцiї на пiдвищену адаптивнiсть до мінливих умов вирощування в Україні. У Реєстрі сортiв рослин України з 2003 року для всiх кліматичних зон. Цінний для виготовлення продуктів харчування, має великий вміст ?-глюканів (знижують вміст холестерину крові, антиракова профілактика кишечника).
Господарські та біологічні характеристики:
— за даними державного сортовипробування – самий врожайний сорт України. Середній врожай в держсортовипробуванні за роки вивчення – 5,0 т/га. Максимально одержаний врожай – 9,2-9,6 т/га;
—  знижена фотоперiодична чутливiсть, що дозволяє сорту забезпечувати високий врожай за різних строків приходу весни та у рiзних широтних зонах;
— висока посухостiйкiсть (8-9 балів) обумовлена генетично контрольованим показником СОД-s2 посухо-, соле- та кислотостiйкостi;
—  групова стiйкiсть до летючої сажки (8-9 балів), борошнистої роси (7-8 балів), смужкового гельмiнтоспорiозу (8-9 балів);
— стiйкий до вилягання (7-8 балів), середньостиглий;
— зерно велике, вирiвняне, маса 1000 зерен 44-50 г.
Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть pallidum. Колос шестирядний, середньої довжини (7-9 см), нещільний (10-11 членикiв на 4 см колосового стрижня), неламкий, слабопониклий, прямокутної форми з переходом в ромбiчну, солом’яно-жовтий. Остi довгi (14-18 см), злегка розлогi, тонкi, еластичнi, слабо зазубренi, жовтi, при обмолотi легко вiддiляються. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Квiткова луска тонкозморшкувата, нервацiя добре виявлена, з зубчиками, перехiд в ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна. Кущ прямостоячий, лист неопушений, промiжний, зелений. Висота рослин 70-80 см.
Зерно велике, видовжено-овальної форми, світло-жовте, вирiвняне.
Агротехнiка: сорт для інтенсивних технологій вирощування при зни-жених нормах висіву насіння до 120 кг/га. Протруєння насіння препаратами Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ забезпечує надійний захист рослин від хвороб та підвищення врожаїв. Внесення добрив обов’язкове.