Контакты

68303, Україна
Одеська область, м.Кілія
вул. Кіченко, 54

Директор — Чеботарьов Григорій Терентійович т\ф (04843) 4-32-90 ; (096) 39-92-526 ;(050)-653-24-47

Комерційний директор — Кривенко Дмитро Анатолійович : (067)-482-44-04;(04843)4-32-90

Головний бухгалтер - Зайва Євгенія Юріївна (04843) 40881 (067) 7977218

Менеджер з продажу центрального та південного регіону: Митрофанов Андрій: (096)-236-02-84;(095)-048-19-61;(04843)4-42-98

Менеджер з продажу східного регіону: Грішаєнко Олександра Федорівна :(098)-42-56-661; (04843)4-42-95Менеджер з продажу Одеського регіону;Чебан Станіслав Леонідович: (067) 830-32-64; (093) 791-32-65; т/ф (04843) 4-13-82
Skype: victoriya-agroсталкер

 Для умов екстремальної посухи
Виведений за програмою селекцiї на пiдвищену адаптивнiсть до умов посушливого Степу. У Реєстрі сортiв рослин України з 1997 року для зони Степу. Цiнний.
Господарські та біологічні характеристики:
— урожайнiсть у виробничих умовах до 7,0-8,0 т/га з прибавками врожаю над поширеними сортами Одеський 151 i Прерiя 0,5-0,8 т/га;
— висока посухостiйкiсть (9 балів) зумовлена генетично контрольованим показником СОД-s2 посухосоле  та кислотостiйкостi, який дає перевагу над iншими сортами в умовах екстремальної посухи;
— стiйкiсть до поширених листостеблових захворювань на рівні 5-6 балів, до летючої і кам`яної сажок – 6-8 балів;
— добра озерненiсть колоса (16-26 зерен у колосi);
— зерно велике (маса 1000 зерен 50-55 г);
— скоростиглий;
— у виробничих умовах в Україні в степовій і лісостеповій зонах за порушених технологій вирощування по весняному обробітку грунту давав найвищі врожаї серед зернових колосових культур – до 5,1-5,3 т/га. Разом з сортом Адапт є кращим сортом країни для несприятливих умов вирощування.
Апробацiйнi ознаки: рiзновиднiсть nutans. Колос дворядний, середньої довжини (7-9 см), пiдвищеної щiльностi (11-12 членикiв на 4 см колосового стрижня), неламкий, звужується до вершини, солом’яно-жовтий. Остi довгi, зазубренi, паралельнi, тонкi, еластичнi, солом’яно-жовтi. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Квiткова луска слабозморшкувата, нервацiя добре виявлена. Перехiд квiткової луски в ость поступовий. Основна щетинка зерна довговолосяна.
Кущ напiврозлогий. Лист без опушення, вузький, темно-зелений. Ви-сота рослин – 75-100 см.
Зерно велике, жовте, видовжено-овальної форми.
Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 ФФR, Юнта Квадро і Селест Топ забезпечує надійний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв. Внесення добрив обов’язкове.